@VKTECH

ĐIỆN THOẠI

0969562961

ĐỊA CHỈ

4449 Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân, Tp HCM

EMAIL

vktech2603@gmail.com

GIỜ LÀM

Thứ 2 – 6 : 8AM-10PM